bg en fr

Актуални проекти

Безплатни медицински прегледи 2018

И през тази година – на 1-ви и 2-ри септември, се проведоха ежегодните медицински прегледи на деца със сърдечни заболявания. Те бяха извършени от проф. Маргарита Цонзарова и д-р Елисавета Левунлиева, които отново прегледаха безвъзмездно 21 деца от град Добрич. За поредна година инициативата се финансира в рамките на проект „Да помогнем на сърдечно болните деца от Добрич” по Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и се извършва в партньорство между Асоциациите „Детско сърце” в Добрич и София и Добричката многопрофилна болница за активно лечение.

Безплатни медицински прегледи 2017

Традиционните безплатни медицински прегледи и консултации на сърдечно болни деца от гр. Добрич се проведоха на 23 и 24 септември. Те бяха организирани от Асоц. „Детско сърце – гр. Добрич” съвместно с Асоц. „Детско сърце” – София и с финансовата подкрепа на Община гр. Добрич по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност. Прегледите бяха осъществеии в МБАЛ от водещи в България кардиолози – проф. д-р М. Цонзарова и д-р Левунлиева от Клиниката по детска кардиология при НКБ и д-р Йовев. Бяха прегледани 21 деца, като за едно от тях – във връзка с влошаване на здравословното състояние, бяха задействани социалните служби, за да може дядо й да поеме попечителството над нея, да я придружи до София и да подпише от нейно име необходимата документация за информирано съгласие, така че момиченцето да получи адекватна високоспециализирана кардиологична услуга.

90 на сто от децата с вродени сърдечни заболявания водят пълноценен живот

От 2 до 4 септември 2016 г. проф. Цонзарова и доц. Кънева от единствения референтен център по детска кардиология и кардиохирургия в България посетиха Добрич. На 03 септември те извършиха медицински прегледи на 27 деца в МБАЛ и направиха оценка на физическия капацитет на децата с оглед насочването им към подходяща за тях рехабилитационна програма. Инициативата се състоя по малък проект „Да помогнем на сърдечно болните деца от Добрич”, финансиран от програма „Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност” на Община град Добрич.
Проф. Цонзарова бе любезна да даде интервю за в-к „Нова Добруджанска трибуна”:

- Проф. Цонзарова, бихте ли представили накратко асоц. „Детско сърце” – София? Кога е създадена, каква дейност развива?


- Асоцияция „Детско сърце” е една от първите неправителствени организации и е създадена през 1990 г. под ръководството на проф. Величкова. Инициативата бе на лекарите, тъй като ние като детски кардиолози усещахме необходимостта от психологическа подкрепа както на децата, така и на семействата. Това е един тежък проблем и цялото семейство се ангажира с неговото решаване. Вече повече от 25 години работим с децата и техните семейства – имаме психо-социална служба, в която работи Мила Маркова и арт-ателие. Имаме на разположение и къща, в която сме организирали социални спални за родители, които са на амбулаторни прегледи и е необходимо да прекарат 2-3 дни в София – те могат безплатно да нощуват там. Организираме летни оздравителни програми за децата с акцент към социално слабите. Освен че почиват на тези лагеривинаги има психолог и лекар и те продължават да работят в психологически план. Имаме и няколко клуба – на децата, на родителите и на младежите. За младите почти ежегодно провеждаме семинари на различни теми, които ги интересуват, например как и доколко могат да спортуват, за семейното планиране, за избора на професия, за емоционалния стрес, който притежават и който носят. Тази година в рамките на проект успяхме да направим филм за това как младежите се реализират в обществото, т.е. колко трудно е да започнат работа. Въпросът беше дали трябва да казват, че имат сърдечна операция, което стряска работодателите. Решаваме доста проблеми с тях и ги подпомагаме в социалната им реализация. Миналата година издадохме сборник за правата на тези пациенти. Написахме и една книга за вродените сърдечни малформации във вариант, достъпен за родителите и за самите пациенти. Съдържа информация за всяка болест, какво представлява, какви са възможностите за лечение в днешно време.

- Партньорството с асоц. „Детско сърце – Добрич” датира повече от 20 години. В какво се изразява то?


- Почти всички големи градове в България сме обиколили с идеята за създаване на подобни организации. Добрич бе един от първите градове, в който под ръководството на д-р Дженев се основа асоц. „Детско сърце” (1993). И вече повече от 15 години имаме и съвместни проекти. Според мен една от добрите инициативи са тези годишни прегледи. Добрич е един от най-отдалечените от София градове, но всяка година идва екип, който преглежда децата, спестява пътуването, правят се високоспециолизирани консултации. За лекарите от Добрич е полезно на място да видят някои особености, да повишат квалификацията си. Деца от Добрич и областта участват в нашите оздравителни програми, в семинарите за младежи. Когато има проекти, първо партнираме с добричката организация, защото знаем, че в нея се работи и отговаря на изискванията. Така Добрич винаги е на първо място в нашите проекти.

- Как ще коментирате подкрепата, която получава асоц. „Детско сърце” от Община град Добрич?


- Аз бях изненадана от доброто сътрудничество, което има асоц. „Детско сърце – Добрич” с Общината. Всяка година с голямо желание се срещаме с ръководството на общината, с това на болницата. С уважение се отнасят към нашата дейност и ние – с уважение към Общината. Малко са общините, които са отворени към такава дейност и към НПО. Община Добрич е пример за доброто сътрудничество.


- Споделихте, че повечето работодатели се плашат когато чуят сърдечно заболяване. Много от децата водят нормален начин на живот, могат да спортуват. Какво бихте казали – толкова страшни ли са вече вродените сърдечно-съдови заболявания при децата?

- Работодателите се страхуват от това, че когато един човек е опериран той ще има проблеми цял живот, ще отсъства от работа. Абсолютно мога да кажа, че на над 95 процента от децата с вродени сърдечни заболявания може да им се извърши лечение оперативно или по друг начин. Така че почти няма сърдечно заболяване, за което да кажем – не може да се помогне. За нас най-важно е не само децата да бъдат оперирани и лекувани, но да имат добро качество на живот. Това е един от критериите на Световната здравна организация. Качеството на живот е най-важният признак и белег, че е добре лекуван един пациент. Около 90 процента от децата водят напълно пълноценен живот. Част от тях могат да спортуват дори активно, дори състезателно. В препоръките и на Европейската асоциация по детска кардиология, и на Кардиологичното дружество много се набляга на това да се стимулират да живеят както своите връстници. И аз бих апелирала по-скоро към учителите по физическо възпитание да не изолират детето щом чуят сърдечно заболяване. Това е страхотна психологическа травма. Всички общоукрепващи упражнения могат да ги изпълняват наравно с другите ученици. Когато не трябва да спортува ние пишем – това се етапи след операцията, разбира се, тогава голямо физическо натоварване не трябва да има. Но когато детето е оперирано от не толкова сложни кардиопатии може пълноценно да спортува, да се натоварва. Най-добре е, както се пише в тези препоръки, човек да се натоварва толкова колкото може. Излишни са страховете и най-вече предразсъдъците за това, че щом е сърдечно опериран или има някакъв проблем той не е пълноценен човек. Това днес не се приема и не е така.

Преработил: Веселина Стоянова

*********************************************

Видни кардиолози прегледаха над 30 деца от град Добрич

На 2-3 юли 2015 г. в МБАЛ – Добрич се проведоха медицински прегледи на сърдечно болни деца от Добрич. Видните детски кардиолози проф. Маргарита Цонзарова и доц. Анна Кънева прегледаха безвъзмездно над 30 деца и дете от Дома за медико-социални грижи в Добрич. За поредна година инициативата се финансира в рамките на проект „Да помогнем на сърдечно болните деца от Добрич” по Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и се извършва в партньорство между Асоциациите „Детско сърце” в Добрич и София и Многопрофилната болница за активно лечение - Добрич. По време на неформалните срещи между екипите на „Детско сърце” - София и Добрич, бяха дискутирани възможностите за бъдещо съвместно сътрудничество и по други проекти.

*********************************************

Видни кардиолози прегледаха над 30 деца от град Добрич

На 21-22 август 2014 г. в МБАЛ – Добрич се проведоха медицински прегледи на сърдечно болни деца от Добрич. Видните детски кардиолози проф. Маргарита Цонзарова и доц. Анна Кънева прегледаха безвъзмездно над 30 деца. Сред тях започна да се проследява новородено момиченце, което бе насочено за по-обстойни прегледи в ДКБ – София. Бяха прегледани и няколко младежи от ДМСГ в Крушари. За поредна година инициативата се финансира в рамките на проект „Да помогнем на сърдечно болните деца от Добрич” по Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и се извършва в партньорство между Асоциациите „Детско сърце” в Добрич и София и Многопрофилната болница за активно лечение-Добрич.

По време на неформалните срещи между екипите на „Детско сърце” - София и Добрич, бяха дискутирани възможностите за бъдещо съвместно сътрудничество и по други проекти. Професор Цонзарова сподели загрижеността си за тежкото финансово състояние, в което е изпаднала Детска Кардиологична Клиника - София. В нея всяка година над 3500 деца на възраст от 0 до 18г. от цялата страна получават различни консултации. Детските кардиолози и хирурзи поемат бебетата от тяхното раждане и осъществяват сложни операции на световно ниво, за да спасят живота им. Тази високо специализирана дейност зависи изключително от наличието на съвременна апаратура. Годишно се извършват над 400 сърдечни операции и над 600 интервенционални процедури. Цялостното лечение и тяхното поетапно проследяване отнема дългосрочен интервал от време изискващ много средсва. Липсата на адекватно финансиране неминуемо води до напускане на ключови специалисти, без които не може да се извършва лечението и ще доведе до преустановяване на работата на детската сърдечна хирургия, детската кардиология, а като последствие невъзможност тези деца да се лекуват у нас. Ето защо родителите на деца със сърдечни малформации публикуваха отворено писмо в подкрепа на ДКК – София, като исканията и усилията им са насочени в следните направления: 1. Министерство на здравеопазването да приеме програма и да вземе активно отношение към обезпечаване разходите за лечението на малките пациенти с болни сърца. Да се осигури необходимото финансиране на сърдечните операции, интервенционални процедури и лечение чрез създаване на фонд или чрез промяна в начина на заплащане. Клиничните пътеки, по които НЗОК отпуска средства не могат да осигурят цялостно покриване на разходите, които реално се правят. 2. Да се осигури целево финансиране за сърдечно болните деца, подобно на програмите Ин витро, трaнсплантанции и др. 3. Да се осигури финансиране за закупуване на необходимата апаратура. Основната техника за апаратно дишане е твърде стара и се нуждае от обновяване. 4. Да се създадат по- добри битово-санитарни условия в детска кардиологична клиника. Към момента в отделението, 20 майки с 20 деца -пациенти разполагат с 2 тоалетни и една баня. В България единствената структура, която разполага с нужните високи медицински технологии и медицински кадри е Клиниката по Детски болести и Детска кардиология и Отделението по Детска сърдечна хирургия, при НКБ. Децата ни се борят за живота си, ние се борим заедно с тях, лекарите правят и невъзможното, за да им дадат шанс да живеят. Пълният текст на писмото: http://hearthospital.bg/otvoreno-pismo-asosiazia-dentsko-sarze

************************************************************************

На 7-8 ноември 2013 за поредна година Асоциация „Детско сърце – Добрич” организира медицински прегледи на сърдечно болни деца, сред които и три деца от ДМСГ – Добрич и ДДУИ – Крушари. Асоциация „Детско сърце – Добрич” изказва своята най-искрена благодарност на МБАЛ за безвъзмездно предоставената медицинска апаратура, на доц. Цонзарова и доц. Кънева от „Детско сърце” – София – за безвъзмездния труд, на фирма „Веник” ЕООД, на д-р Йовев, д-р Бешовска и на фондация „Лумос” – за финансовата подкрепа.

Весели Коледни и Новогодишни празници на всички наши приятели, спомоществователи и съмишленици!

Видни кардиолози прегледаха над 30 деца от град Добрич

pregled.jpg

На 17 – 18 юни 2011 г. бяха прегледани над 30 деца в гр. Добрич от видните кардиолози доц. Анна Кънева и доц. Маргарита Цонзарова. Сред тях имаше новородено на 3 дни, както и възпитаници от Дома за медико-социални грижи и дома „Св. Николай Чудотворец” в Крушари. Инициативата се финансира по Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и се извършва в партньорство между Асоциациите „Детско сърце” в Добрич и София и Многопрофилната болница за активно лечение -Добрич.

Архив приключили проекти

- 2009 год. – Проект "Реинтеграция на деца със сърдечни и други хронични заболявания като пълноценни участници в обществения живот чрез предоставяне на комплексни социални услуги" pptProject_Presentation_Dobrich.ppt

- 2008 год. – проект „Да помогнем на сърдечно болните деца от Добрич - 2008”, финансиран от фонд „Подпомагане на граждански инициативи” на Община гр. Добрич.

- 2007 год. – проект „Да помогнем на сърдечно болните деца от Добрич”, финансиран от фонд „Подпомагане на граждански инициативи” на Община гр. Добрич;

- 2006 год. - Организиране на безплатни медицински прегледи за сърдечно болните деца от Добрич;

- 2005 год. - Организиране на медицински прегледи, семинар и психологически тренинг за родители в партньорство с асоциация „Детско сърце – гр. София”, финансиран от програма “Фар-Аксес 2000”;

- 2004 год. - проект “Да помогнем на сърдечно болните деца от гр. Добрич”, финансиран по програма „Синди” на Община – гр. Добрич;

- 1998, 1995 год. - Организиране на безплатни медицински прегледи на сърдечно болни деца от гр. Добрич и региона от високоспециализирани специалисти – детски кардиолози от ДКК – София