bg en fr

Държавни институции

Министерство на труда и соц. политика Агенция за социално подпомагане: Агенция по заетостта Държавна агенция за закрила на детето: Министерство на образованието Агенция за хората с увреждания: Национален център по здравна информация Център Фонд за лечение на деца: Изпълнителна агенция по трансплантации

Образци на формуляри по Закона за интеграция на хората с увреждания

- Молба – декларация за извършване на социална оценка - Социална оценка Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1 - Социален доклад - Молба-декларация за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 - Молба-декларация за отпускане на месечна добавка за социална интеграция - Молба-декларация за получаване на месечни добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания - Молба-декларация за отпускане на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство или преустройство на жилище - Молба-декларация за отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения за облекчаване и компенсиране на уврежданията