bg en fr

Асоциация “Детско сърце” – гр. Добрич

Oснована през 1993 г. Тя обединява хора, свързани с проблемите на сърдечно болните деца – родители, детски кардиолози, психолози, педагози, лекари, спомоществователи...

Прессъобщение

Асоциация „детско сърце - гр. Добрич” възобновява годишните медицински прегледи на сърдечно болни деца

На 8 юни 2023 година, след три годишно прекъсване поради пандемията от КОВИД 19, в МБАЛ - Добрич отново ще се проведат годишните медицински прегледи на сърдечно болни деца от гр. Добрич и региона. Те се организират от асоциациите „Детско сърце“ в Добрич и София и в тясно сътрудничество с МБАЛ-Добрич.

Поканени са проф. Анна Кънева и проф. Маргарита Цонзарова - най-добре подготвените специалисти от Клиниката по детска кардиология при Националната кардиологична болница София, където се намира и единствения Референтен център по детска кардиология в България. Те, заедно с д-р Йовев, ще прегледат и консултират 20 деца със средна до висока степен на сложност и необходимост от ежегодно проследяване на заболяването.

Медицинските прегледи се финансират от дарения, по предварително изготвен график на децата. Организацията им започна още през месец февруари, поради изключителната натовареност на проф. Кънева и проф. Цонзарова. Прегледите са напълно безплатни за родителите - членове на Асоциация „Детско сърце - гр. Добрич”, а положеният от лекарите труд е безвъзмезден.

Годишните медицински прегледи през тази година съвпадат с 30 годишнината от основаването на Асоциация „Детско сърце - гр. Добрич” и за пореден път ще допринесат за ограничаването на заболеваемостта и профилактиката на сърдечносъдовите заболявания сред децата от област Добрич, както и за намаляване на неравнопоставеността сред част от тях по отношение достъпа до ресурсите на здравеопазването, породени от неинформираност или липса на средства на техните родители. И са една малка стъпка към постигането на цел З добро здраве и благоденствие за всички от Целите за устойчива развитие на ООН.


P.S. Стаси, ако поставяш изображение към публикацията, моля те избери нещо илюстративно - може да е Детска рисунка, но да не е медицински преглед.

Изготвил: Веселина Стоянова - председател на Асоциация „Детско сърце - гр. Добрич“

Защо е създадена?

· За да посрещне нуждите на една малка част от българските деца и семействата им;

· За да подкрепя децата в неравностойно положение, поради тяхното заболяване;

· За да улесни социалната интеграция на децата и техните близки.

Дейности

· Психологическо консултиране и психотерапия;

· Програма за запознаване на обществеността с психо-социалните проблеми на децата със сърдечносъдови заболявания и ангажиране на определени обществени среди при улесняване на социалната интеграция;

· Формиране на умения и нагласи за партниране на деца със сърдечни заболявания, тренинги, семинари, обучителни модули за родители, учители и лекари на деца, страдащи от сърдечни заболявания (Клуб “Родител”, лятна почивка за децата);

· Социална закрила и финансово подпомагане на децата и техните семейства, особено в критични фази на заболяването (патронаж, еднократна финансова помощ, правни консултации);

· Подпомагане професионалното ориентиране на децата;

· Пълноценно медицинско осигуряване чрез специализиран консултативен кардиологичен кабинет за определени групи (деца над 18 г., бременни жени и др.).

Каква е основната ни цел?

Максимално подобряване качеството на живот на сърдечно болното дете, не само чрез висококвалифицирано съвременно лечение, но и чрез постигане на по-пълноценна социална интеграция. Създаване на условия за целенасочена дейност, свързана с проблемите на сърдечно болните деца и техните семейства; Социална закрила и финансово подпомагане на децата и техните семейства, особено в критични фази на заболяването, разгръщане на дейност, свързана с финансиране на АДС.