bg en fr
ECHDO sign ECHDO е европейската организация по вродени сърдечни заболявания, обединява хора със сърдечни проблеми. Визията на ECHDO е да сподели информация и опит с цел подобряването на грижите и лечението на хората с вродени сърдечни заболявания в цяла Европа.


CORIENCE sign CORIENCE е независима европейска интернет платформа, посветена на вродените сърдечни малформации. Достъпна и лесно разбираема, тя съдържа много информация и е насочена към пациентите, родителите, лекарите и научните работници.


NGOFUND sign

Община гр. Добрич Асоциация "Детско. сърце" - гр.София Търговско-промишлена палата - Добрич Вестник Нова Добруджанска Трибуна "МБАЛ - Добрич" АД гр. Добрич "Диагностично-консултативен център ІІ - Добрич " ЕООД